Vizitarea sau folosirea website-ului www.contabconsulthq.ro, precum și produselor/serviciilor de pe acesta, implică consultarea și acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate în Termenii și Condițiile de mai jos precum și în Politica de Confidențialitate a Datelor și Politica privind Cookie-urile.

Descrierea Operatorului Online
www.contabconsulthq.ro este un site administrat de CONTAB CONSULT HQ S.R.L., cu sediul social în Iași, str. Mușatini, nr. 55, bloc R2, scara D, etaj Parter, ap. 1, Județ Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J22/1031/2002, CUI 14907264, avand contul nr. IBAN: RO23BTRL02401202407995XX deschis la Banca Transilvania.
Deși încercăm în permanență să actualizăm conținutul site-ului, acesta poate conține informații care nu mai sunt valabile sau sunt incomplete și poate face referire la norme care nu mai sunt în vigoare. Din acest motiv, informațiile existente pe site nu trebuie să fie considerate 100% corecte și valabile și mai trebuie consultate și cu alte surse. Acest site nu oferă consultanță fiscală. CONTAB CONSULT HQ S.R.L. nu este în nici un caz răspunzător pentru daune directe sau indirecte apărute ca urmare a preluării informațiilor ca atare de pe site.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări asupra acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări asupra site-ului www.contabconsulthq.ro făra o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Prezentarea serviciilor și a modului de contractare
CONTAB CONSULT HQ S.R.L. își rezervă dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra datelor tehnice prezente pe site-ul www.contabconsulthq.ro, fără o înștiințare prealabilă. Descrierile serviciilor prezente pe site-ul www.contabconsulthq.ro au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală.
Prin intermediul site-ului www.contabconsulthq.ro, sunt prezentate serviciile pe care CONTAB CONSULT HQ S.R.L. le oferă și anume: servicii de contabilitate, salarizare și resurse umane, consulanță fiscală, întocmire declarații fiscale, operațiuni la Registrul Comerțului și altele. CONTAB CONSULT HQ S.R.L. își rezervă dreptul ca oricând este necesar să adauge noi servicii/să elimine unele dintre cele existente/să modifice tariful acestora, fără o notificare prealabilă.
Pentru a contracta orice serviciu pe care firma CONTAB CONSULT HQ S.R.L. îl oferă prin intermediul site-ului www.contabconsulthq.ro vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon disponibile pe site sau să completați formularul de contact, urmând ca un angajat al societății noastre să ia legătura cu dumneavoastră.
Completarea formularului de contact implică automat acordul dumneavoastră ca datele furnizate să fie transmise către CONTAB CONSULT HQ S.R.L. și prelucrate de acesta exclusiv în scopul prestării serviciilor solicitate. Nici o informație nu va fi distribuită către terți.
Completarea și transmiterea formularului de contact nu reprezintă contractarea serviciului sau garanția prestării acestuia. După transmiterea formularului de contact va exista o discuție între client și unul din angajații CONTAB CONSULT HQ S.R.L. pentru a se stabili condițiile contractuale. Angajamentul prestării serviciilor are loc în momentul semnării contractului și/sau achitării valorii facturate de către CONTAB CONSULT HQ S.R.L..
În cazul în care, pentru prestarea serviciilor oferite de către CONTAB CONSULT HQ S.R.L., sunt necesare anumite documente, acesta vor fi stabilite la momentul respectiv, în funcție de serviciul dorit și vor fi transmise de către client în format electronic și/sau în format fizic.

Plata serviciilor
Serviciile de contabilitate și cele de salarizare și resurse umane vor fi facturate în momentul finalizării contabilității lunare. Factura se va emite în luna următoare celei pentru care se contabilizează documentele.
Pentru operațiunile realizate la Registrul Comerțului serviciile vor fi achitate înainte de depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerțului, dar nu mai devreme de întocmirea completă a dosarului.
Serviciile de consultanță fiscală, în funcție de ce implică aceasta, pot fi facturate atât înainte de prestarea serviciul, cât și la final, sau în două tranșe.
Serviciile care se referă la întocmirea și depunerea de declarații fiscale vor fi facturate înainte de depunerea declarațiilor în cauză.
Serviciile de obținere cod TVA intracomunitar sau înregistrare în scopuri de TVA vor fi facturare după întocmirea dosarului cu documentele necesare, dar înainte de depunerea acestuia.
Serviciul de obținere al certificatului de atestare fiscală se va achita după obținerea acestuia dar înainte de transmiterea electronica către client.

Garanții și limitări
www.contabconsulthq.ro nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acest site. Tot ceea ce ține de acest site este oferit ca atare, atât timp cât este disponibil și fără o altă garanție. CONTAB CONSULT HQ S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care www.contabconsulthq.ro nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Pentru eventualele erori în folosire apărute din cauza unor modificări, setări, upgrade-uri etc. făcute de societatea de hosting ne cerem scuze. CONTAB CONSULT HQ S.R.L. își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, precum și să suspende sau să desființeze acest site, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. CONTAB CONSULT HQ S.R.L. nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorilor și acest site. Acest site va fi accesat de bună voie, iar utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestuia.

Exonerarea de răspundere
CONTAB CONSULT HQ S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina clientului, precum și din încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale, dacă nu sunt din vina prestatorului.
CONTAB CONSULT HQ S.R.L. nu își asumă nici un fel de responsabilități pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, speciale sau provenite ca urmare a unei consecințe legate în orice fel de accesul dumneavoastră la site-ul www.contabconsulthq.ro, incluzând, fără a se limita la, orice pierdere sau pagubă cauzată de viruși ce vă pot afecta calculatorul sau datorită încrederii dumneavoastră în informația provenită prin intermediul site-ului www.contabconsulthq.ro.

Confidențialitate
Cu excepția cazului în care partea în cauza are acordul prealabil scris al celeilalte sau dacă solicită acest lucru prin lege:
• Fiecare parte va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale ale celuilalt obținute în legatură cu aceste clauze. Niciuna dintre părti, fără acordul prealabil scris al celeilalte, nu va divulga sau nu va face disponibilă nici o informație confidențială către alte persoane, nu se va folosi de acestea în beneficiul propriu, în afara celor avute în vedere de către acești termeni.
• Obligațiile fiecărei părți în conformitate cu aceasta clauză vor continua și după încetarea acestor clauze.
Dispozițiile din clauzele de mai sus nu se aplică la informația care:
– este sau devine publică, în afara încălcării acestei clauze;
– este primită de la un terț care a dobândit-o în mod legal și care nu are obligația de confidențialitate;
– se află în posesia părții destinatare fără restricție în ceea ce privește divulgarea ei.

Drepturi de autor
Orice informație, text, prezentare, etc. existente pe site-ul www.contabconsulthq.ro sunt proprietatea CONTAB CONSULT HQ S.R.L. și copierea, republicarea, vinderea, denaturarea, modificarea acestora este strict interzisă. Totuși, aceste informații vor putea fi distribuite sau republicate, cu acordul scris al administratorului site-ului prin intermediul adresei de email office@contabconsulthq.ro, și în condițiile în care se face referire la faptul că acestea au fost preluate de pe site-ul www.contabconsulthq.ro, promovează o imagine pozitivă a serviciilor oferite de CONTAB CONSULT HQ S.R.L., nu denaturează informațiile preluate, nu sunt publicate pe site-uri care conțin material illegal sau indecent.
Site-ul a fost creat pentru CONTAB CONSULT HQ S.R.L. de către societatea ATMOSPHERE DATA S.R.L., CUI 40103323, J22/2966/2018 și este proprietatea CONTAB CONSULT HQ S.R.L.. Copierea design-ului, graficii, modului de organizare de către alte părți este strict interzisă.

Litigii
Prin vizualizarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și CONTAB CONSULT HQ S.R.L.. În cazul unor eventuale conflicte între CONTAB CONSULT HQ S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în maxim 30 de zile lucrătoare.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Hiperlink-uri
Site-ul www.contabconsulthq.ro poate conține hiperlink-uri către alte site-uri pe deplin independente de acesta. CONTAB CONSULT HQ S.R.L. nu își asumă nici un fel de responsabilități și nu oferă nici un fel de garanții privind integritatea, acuratețea sau autenticitatea datelor conținute în aceste link-uri hipertext sau în alte site-uri, iar accesarea oricărui alt site din site-ul www.contabconsulthq.ro se face pe propria dumneavoastră răspundere.

Modificarea regulamentului
CONTAB CONSULT HQ S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica acest regulament în orice moment în funcție de necesitățile economice proprii, prin urmare sunteți invitați să verificați acest regulament de fiecare dată când vizitați site-ul www.contabconsulthq.ro.

Reclamații
Orice reclamație va fi transmisă pe adresa de email office@contabconsulthq.ro. Răspunsurile la reclamații vor fi oferite în scris, pe email. În cazul în care va fi nevoie, veți putea fi contactat și telefonic de către unul din angajații CONTAB CONSULT HQ S.R.L..